Pozostałe uzależnienia

Uzależnienie może przybierać rozmaite formy. Oprócz najbardziej rozpowszechnionych, tj. alkoholizm, narkomania, lekomania czy nikotynizm, istnieje wiele innych nałogów, z których na co dzień nie zdajemy sobie sprawy. Przymus wykonywania tej samej czynności odczuwają osoby uprawiające hazard, seks, robiące kompulsywnie zakupy czy grające w gry. Mimo tego, że w każdym z wymienionych przypadków uzależnienie dotyczy innego substancji czy czynności, u każdego chorego można zaobserwować podobny rodzaj zaburzenia psychicznego i fizycznego.

Według najprostszej definicji uzależnieniem nazywamy nabyty stan zaburzenia, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej. Ta szeroka formuła pokazuje dobrze, że z nałogiem możemy mieć do czynienia w odniesieniu do bardzo wielu zjawisk. Nasz ośrodek leczenia uzależnień zajmuje się różnymi przypadkami, pracując na co dzień z pacjentami rozmaitymi problemami.

Oferujemy im odwyk oraz wsparcie specjalistów: psychoterapeutów, socjologów oraz osób, które same doświadczyły problemu z nałogiem. W naszym prywatnym ośrodku odwykowym dyżuruje także personel medyczny: lekarz oraz pielęgniarki. Terapie odwykowe, które pacjenci odbywają w naszym ośrodku w Ustroniu, prowadzone są w miejscu zacisznym, zapewniającym anonimowość oraz dyskrecję. Leczenie przebiega wielotorowo – nasi pacjenci uczestniczą w terapiach indywidualnych oraz terapiach grupowych, otrzymują jednocześnie w razie potrzeby pomoc farmakologiczną. Odwyk i leczenie odbywa się w warunkach ambulatoryjnych z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz w systemie ambulatoryjnym bez noclegu.

W trakcie terapii odwykowej oraz całego procesu leczenia pacjenci są zapoznawani z technikami, które mogą pomóc w wyjściu z nałogu, dostają też liczne materiały pokazujące, czym jest uzależnienie i są objęci stałą opieką specjalistów. Nasz ośrodek odwykowy obejmuje też wsparciem bliskich oraz rodziny osób z nałogiem. Mogą oni konsultować się z nami podczas indywidualnych spotkań oraz warsztatów w naszym ośrodku. Podczas tego rodzaju sesji opowiemy między innymi o tym, na czym polega leczenie i wspieranie osób z nałogiem.