Leczenie Narkomanii

Długotrwałe zażywanie substancji psychoaktywnych może poczynić w organizmie nieodwracalne szkody, negatywnie oddziałując na poszczególne organy oraz psychikę uzależnionego. Ich zażywanie jest ponadto nielegalne, a za ich posiadanie oraz stosowanie grożą sankcje w postaci grzywien oraz ograniczenia wolności. Mimo to skala narkomanii w naszym kraju utrzymuje się od wielu lat na podobnym poziomie. W przypadku narkotyków do nałogu może prowadzić zażywanie różnych substancji działających na ośrodkowy układ nerwowy, w tym kokainy, amfetaminy czy marihuany.

Specjaliści wyróżniają cztery podstawowe fazy narkomanii: inicjację, eksperymentowanie, nadużywanie oraz uzależnienie. Wspieramy pacjentów na każdym etapie nałogu, bez względu na fazę, w której znajduje się obecnie pacjent.

Warto wiedzieć, że decydując się na leczenie uzależnienia od narkotyków można korzystać z różnych rodzajów terapii. W naszym ośrodku leczenia uzależnień prowadzimy odwyk w postaci zajęć indywidualnych, grupowych, weekendowych warsztatów oraz turnusów. Podczas pobytu w naszym ośrodku odwykowym prowadzimy równolegle dwa rodzaje leczenia narkomanii poprzez terapie odwykowe oraz w oparciu o farmakologię i medycynę tradycyjną. Wierzymy, że stosowane przez nas techniki mogą pomóc w uwolnieniu się od nałogu, a w dalszej perspektywie, mogą okazać się pomocne w wytrwaniu w abstynencji. Pacjentom ośrodka dajemy możliwość wybrania formy, w jakiej będą przechodzić terapię odwykową. Część z nich wybiera odwyk zamknięty z zakwaterowaniem, a część decyduje się na otwartą terapię z możliwością opuszczania naszego ośrodka leczenia uzależnień.

Wśród naszych specjalistów znajdują się psychoterapeuci, socjologowie oraz personel medyczny. Każda z osób pracujących z naszymi pacjentami uzależnionymi miała wcześniej styczność z osobami nadużywającymi substancji psychoaktywnych i posiada wiedzę na temat choroby oraz tego, z czym ona się wiąże.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że leczenie narkomanii dotyczy także bliskich pacjentów, dlatego nasz ośrodek odwykowy udziela również wsparcia rodzinom osób z nałogiem.