Leczenie Narkomanii

Długotrwałe zażywanie substancji psychoaktywnych może poczynić w organizmie nieodwracalne szkody, negatywnie oddziałując na poszczególne organy i psychikę uzależnionego. Ich zażywanie jest ponadto nielegalne, a za ich posiadanie, a także stosowanie grożą sankcje w postaci grzywien oraz ograniczenia wolności. Mimo to skala narkomanii w naszym kraju utrzymuje się od wielu lat na podobnym poziomie. W przypadku narkotyków do nałogu może prowadzić zażywanie różnych substancji działających na ośrodkowy układ nerwowy, w tym kokainy, amfetaminy czy marihuany. Otwarte bądź zamknięte ośrodki leczenia uzależnień od narkotyków to nierzadko jedyne miejsca, w których można przystąpić do skutecznego leczenia nałogu.

Metody leczenia narkomanii – fazy uzależnienia

Specjaliści wyróżniają cztery podstawowe fazy narkomanii: inicjację, eksperymentowanie, nadużywanie oraz uzależnienie. Wspieramy Pacjentów na każdym etapie nałogu, bez względu na fazę, w której znajduje się obecnie. Wiemy, jak skutecznie leczyć narkomana, zawsze dostosowując charakter terapii do indywidualnych potrzeb. Jeżeli zastanawiasz się, jak pomóc osobie uzależnionej od narkotyków i alkoholu, skontaktuj się z naszym ośrodkiem leczenia narkomanii.

Terapia w naszym ośrodku dla uzależnionych od narkotyków

Warto wiedzieć, że decydując się na leczenie uzależnienia od narkotyków, można korzystać z różnych rodzajów terapii. W naszym ośrodku prowadzimy odwyk w postaci zajęć indywidualnych, grupowych, weekendowych warsztatów oraz turnusów. Podczas pobytu w naszym ośrodku odwykowym prowadzimy równolegle dwa rodzaje leczenia narkomanii poprzez terapie odwykowe, a także w oparciu o farmakologię i medycynę tradycyjną. Wierzymy, że stosowane przez nas techniki mogą pomóc w uwolnieniu się od nałogu, a w dalszej perspektywie okazać się pomocne w wytrwaniu w abstynencji. Pacjentom ośrodka dajemy możliwość wybrania formy, w jakiej będą przechodzić terapię odwykową. Część z nich wybiera odwyk zamknięty z zakwaterowaniem, a część decyduje się na otwartą terapię z możliwością opuszczania naszego ośrodka leczenia uzależnień od narkotyków.

Jak leczyć narkomana – pomoc specjalistów z naszego ośrodka

Wśród specjalistów, których zatrudnia nasz ośrodek leczenia narkomanii, znajdują się psychoterapeuci, socjologowie oraz personel medyczny. Każda z osób pracujących z Pacjentami uzależnionymi miała wcześniej styczność z osobami nadużywającymi substancji psychoaktywnych oraz dysponuje wiedzą na temat choroby, a także tego, z czym ona się wiąże. Dzięki temu wiemy, jak pomóc osobie uzależnionej od narkotyków i alkoholu, wykorzystując sprawdzone, bezpieczne metody leczenia narkomanii.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że leczenie narkomanii dotyczy także bliskich Pacjentów, dlatego nasz ośrodek odwykowy udziela również wsparcia rodzinom osób z nałogiem. Możesz liczyć na kompleksową pomoc doświadczonych specjalistów podczas trudnego procesu leczenia uzależnienia od narkotyków bliskiej Ci osoby.