Zwykle zaczyna się od bólu, bezsenności lub zaburzeń lękowych – problemów ze zdrowiem, które wymagają zdecydowanych działań. Lekarz przepisuje silne, skuteczne leki, które pacjent ma przyjmować przez krótki czas bądź jedynie doraźnie. W pewnym momencie jednak lek przestaje być jedynie sposobem na dolegliwości, a nadużywanie farmaceutyków to trudna choroba wymagająca natychmiastowego leczenia.

Dlaczego sięgamy po leki?

Popadnięcie w uzależnienie od farmaceutyków jest niestety łatwe z kilku powodów. Na początku przyjmujemy je, żeby poradzić sobie z problemami zdrowotnymi, przestrzegamy zaleceń lekarza. W pewnym momencie ustalone dawki przestają wystarczać, a odstawienie wydaje się wręcz niemożliwe, by móc funkcjonować. O lekomanii możemy zacząć mówić już wtedy, gdy pacjent zaczyna świadomie łamać zasady określone przez lekarza i sam zwiększa dawki leku.

Po czym poznać uzależnienie od leków?

Uzależnienie od różnych czynników ma wiele wspólnych objawów, po których możemy poznać, że mamy do czynienia z chorobą. W lekomanii charakterystyczne są częstsze wizyty lub telefony do lekarza w celu uzyskania kolejnych recept. Pacjent przyjmuje większe dawki, niż zalecił specjalista, potrzebuje posiadać dużą liczbę opakowań na zapas, a jeśli leki się kończą – odczuwa silną panikę. Podobnie jak w pozostałych chorobach związanych z uzależnieniem, osoba w nałogu nie przejawia zainteresowania tym, co dzieje się w domu lub w pracy.

Lekomaniajak leczyć uzależnienie od farmaceutyków?

Uzależnienie od leków – podobnie jak nałóg alkoholowy czy narkotykowy – nie jest złym nawykiem, a chorobą wymagającą leczenia. Aby było ono skuteczne, chory powinien znaleźć się pod opieką specjalistów. Pierwszym etapem jest prawidłowo przeprowadzona detoksykacja, czyli odtruwanie polegające na stopniowej redukcji leków, przy dodatkowym wsparciu psychoterapii. Pobyt w naszym prywatnym ośrodku leczenia uzależnień to przede wszystkim zajęcia grupowe i indywidualne, terapie, a także edukacja na temat choroby.

Zależy nam, aby terapia była kompleksowa, wielotorowa – dlatego skupiamy się nie tylko na leczeniu choroby, ale pomagamy Pacjentom uświadomić sobie mechanizmy własnego działania, dostarczamy materiały pomagające zrozumieć nałóg, a następnie z niego wyjść. Prowadzimy leczenie zarówno w formie ambulatoryjnej, jak i poprzez turnusy z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem. Na cały czas terapii zapewniamy zwolnienie chorobowe do pracy. Nad przebiegiem leczenia czuwają doświadczeni psychoterapeuci oraz socjolodzy, a w razie konieczności Pacjenci otrzymują pomoc farmakologiczną. Naszym celem jest wypracowanie stanu, w którym chory nie odczuwa potrzeby zażywania leków, angażuje się w życie rodzinne i zawodowe, nie myśli o przyjmowaniu farmaceutyków, rozumie, z czym się wiąże powrót do nałogu. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, ile trwa odwyk od leków oraz od czego należy zacząć leczenie lekomanii.