Leczenie nikotynizmu

Szacuje się, że w Polsce papierosy pali regularnie aż 8 mln osób. Rocznie daje to 40 mld wypalonych papierosów, na które statystyczny nałogowiec wydaje ok. 6 tys. zł. Palaczy nie zniechęcają kolejne kampanie antynikotynowe, pokazywanie na opakowaniach drastycznych zdjęć z osobami, które doświadczyły negatywnego oddziaływania nałogu oraz sukcesywne podwyżki cen.

Tymczasem palenie papierosów może znacznie pogorszyć zdrowie, powodując nieodwracalne szkody w organizmie, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do zgonu. Jeden papieros zawiera aż 4000 substancji chemicznych, z czego aż 40 to substancje uznawane za rakotwórcze.

Mimo to palaczom trudno rzucić nałóg, a samo uzależnienie od nikotyny uznawane jest, podobnie jak uzależnienie od alkoholu czy narkotyków, za chorobę, którą należy leczyć. Istnieje wiele sposobów na rzucenie papierosów, ale część osób, szczególnie tych, które na przysłowiowego “dymka” chodzą od wielu lat, potrzebuje czegoś więcej niż silna wola. W takim przypadku pomocne może okazać się odwyk i leczenie uzależnienia od papierosów w ośrodku takim, jak nasz.

Potwierdzają to dane na temat rzucania palenia. Ze statystyk wynika, że palacz za rzucanie palenia zabiera się średnio 17 razy i tylko co 4 z nich udaje się pożegnać z uzależnieniem na dobre. Jednocześnie większość z uzależnionych deklaruje, że chce uwolnić się od nałogu i podjąć próbę rzucenia papierosów.

Nasz ośrodek leczenia uzależnień osobom z nałogiem nikotynowym oferuje wsparcie w formie terapii oraz warsztatów. Prowadzony przez nas ośrodek odwykowy jest usytuowany w zacisznym miejscu, w którym zajęcia z uzależnionymi prowadzą psychoterapeuci, socjologowie oraz osoby, które w przeszłości same zmagały się z jakimś rodzajem nałogu. Na miejscu pracuje także personel medyczny, który w razie potrzeby udziela pacjentom wsparcia farmakologicznego. Są to osoby, które w przeszłości wielokrotnie pracowały z osobami przebywającymi na odwykach. W trakcie leczenia i terapii w naszym ośrodku odwykowym staramy się przekazywać wiedzę na temat choroby, jej charakteru oraz sposobów radzenia sobie z nią. Odwyk i leczenie polega m.in. na uczeniu się technik, które w przyszłości pomogą w wytrwaniu w postanowieniu i abstynencji nikotynowej.