Leczenie nikotynizmu

Szacuje się, że w Polsce papierosy pali regularnie aż 8 mln osób. Rocznie daje to 40 mld wypalonych papierosów, na które statystyczny nałogowiec wydaje ok. 6 tys. zł. Palaczy nie zniechęcają kolejne kampanie antynikotynowe, pokazywanie na opakowaniach drastycznych zdjęć z osobami, które doświadczyły negatywnego oddziaływania nałogu oraz sukcesywne podwyżki cen.

Tymczasem palenie papierosów może znacznie pogorszyć zdrowie, powodując nieodwracalne szkody w organizmie, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do zgonu. Jeden papieros zawiera aż 4000 substancji chemicznych, z czego aż 40 to substancje uznawane za rakotwórcze.

Mimo to palaczom trudno rzucić nałóg, a samo uzależnienie od nikotyny uznawane jest, podobnie jak uzależnienie od alkoholu czy narkotyków, za chorobę, którą należy leczyć. Istnieje wiele sposobów na rzucenie papierosów, ale część osób, szczególnie tych, które na przysłowiowego “dymka” chodzą od wielu lat, potrzebuje czegoś więcej niż silna wola. W takim przypadku pomocne może okazać się odwyk i leczenie uzależnienia od papierosów w ośrodku takim, jak nasz.

Potwierdzają to dane na temat rzucania palenia. Ze statystyk wynika, że palacz za rzucanie palenia zabiera się średnio 17 razy i tylko co 4 z nich udaje się pożegnać z uzależnieniem na dobre. Jednocześnie większość z uzależnionych deklaruje, że chce uwolnić się od nałogu i podjąć próbę rzucenia papierosów.

Nasz ośrodek leczenia uzależnień osobom z nałogiem nikotynowym oferuje wsparcie w formie terapii oraz warsztatów. Prowadzony przez nas ośrodek odwykowy jest usytuowany w zacisznym miejscu, w którym zajęcia z uzależnionymi prowadzą psychoterapeuci, socjologowie oraz osoby, które w przeszłości same zmagały się z jakimś rodzajem nałogu. Na miejscu pracuje także personel medyczny, który w razie potrzeby udziela pacjentom wsparcia farmakologicznego. Są to osoby, które w przeszłości wielokrotnie pracowały z osobami przebywającymi na odwykach. W trakcie leczenia i terapii w naszym ośrodku odwykowym staramy się przekazywać wiedzę na temat choroby, jej charakteru oraz sposobów radzenia sobie z nią. Odwyk i leczenie polega m.in. na uczeniu się technik, które w przyszłości pomogą w wytrwaniu w postanowieniu i abstynencji nikotynowej.

Leczenie nikotynizmu

Pomimo powszechnie znanych, często tragicznych dla zdrowia konsekwencji, społecznych akcji uświadamiających, rosnących cen oraz umieszczania na opakowaniach drastycznych zdjęć, papierosy pali 8 milionów Polaków. Statystyczny palacz wydaje na nie około 6 tysięcy złotych rocznie, w całym kraju zaś każdego roku wypala się ich nawet 40 miliardów. Palenie może powodować różnorodne dolegliwości, od chorób przyzębia, przez problemy z krążeniem, po nowotwory – nierzadko prowadzi też do śmierci. Aż 40 z 4000 substancji chemicznych znajdujących się w papierosach jest uznawanych za rakotwórcze. Właśnie dlatego odwykprywatnym ośrodku leczenia uzależnień ma tak duże znaczenie dla zdrowia i życia.

Leczenie uzależnienia od nikotyny w naszym prywatnym ośrodku

Rzucenie palenia nie należy do łatwych – uzależnienie od nikotyny, podobnie jak w przypadku alkoholu oraz narkotyków, jest uznawane za chorobę wymagającą profesjonalnego leczenia. Nałóg ten trudniej przezwyciężyć zwłaszcza osobom, które palą papierosy od wielu lat – wówczas silna wola może nie wystarczyć. Odwyk prowadzony w specjalistycznym ośrodku terapii uzależnień, takim jak nasza placówka w Ustroniu na Śląsku, to czasami jedyny sposób na skuteczne uwolnienie się od nikotynowego nałogu. Trudność w rzuceniu palenia potwierdzają dane statystyczne. Większość palaczy stwierdza, że chciałoby przestać palić papierosy – podejmują oni średnio 17 prób przezwyciężenia uzależnienia, ale zaledwie co czwarty odnosi sukces.

Terapia uzależnienia od papierosów – ośrodek Parasol na Śląsku

W naszym prywatnym ośrodku doskonale wiemy, jak trudne może być uwolnienie się od nałogu nikotynowego, dlatego udzielamy kompleksowego wsparcia w formieterapii oraz warsztatów mających na celu skuteczne leczenie uzależnienia. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych psychoterapeutów, socjologów, a także osoby, które same kiedyś zmagały się z nałogami. Zapewniamy też wsparcie personelu medycznego z bogatym doświadczeniem w zakresie niesienia pomocy w czasie odwyku. W ośrodku odwykowym Parasol zwiększamy świadomość Pacjentów na temat choroby, uczymy, jak sobie z nią radzić i przedstawiamy techniki pomagające w utrzymaniu abstynencji nikotynowej. Terapii sprzyja również usytuowanie naszego ośrodka uzależnień w zacisznym miejscu w Ustroniu na Śląsku.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy specjalistów od leczenia uzależnieńprywatnym ośrodku odwykowym Parasol.