Leczenie alkoholizmu

Zrealizowane w Polsce badania pozwalają szacować liczbę osób uzależnionych od alkoholu na ok. 600 tys., zaś pijących szkodliwie – na ok. 2,5 mln. Skala zjawiska może więc niepokoić, o czym od dawna alarmują instytucje powołane do rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym spożyciem trunków, tj. PARP. Osoby dotknięte chorobą alkoholową mogą z kolei korzystać z pomocy podmiotów leczniczych publicznych lub prywatnych, takich jak nasz ośrodek.

Pamiętając, że nie ma jednej obowiązującej definicji alkoholizmu, a każdy przypadek jest indywidualny, pacjentom naszego ośrodka odwykowego proponujemy taki rodzaj leczenia, który w danym przypadku uznamy za odpowiedni.

Nasz prywatny ośrodek leczenia uzależnień położony jest w Ustroniu, w niewielkiej miejscowości w otoczeniu gór. To tutaj prowadzimy ambulatoryjne leczenie alkoholizmu, które polega na wprowadzaniu elementów psychoterapii oraz indywidualnie dobranych środków farmakologicznych.

Leczenie alkoholizmu

Trzon naszego zespołu lekarzy oraz terapeutów stanowią osoby, które od lat pracują z osobami zmagającymi się z nałogiem oraz które same zmagały się w przeszłości z uzależnieniem. Naszym pacjentom polecamy konsultacje indywidualne, dwudniowe warsztaty oraz turnusy odwykowe, w trakcie których staramy się przekazywać naszą wiedzę na temat choroby alkoholowej oraz pokazujemy, co można zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse na wyjście z nałogu. Zastosowanie technik, których uczymy podczas terapii odwykowej, może doprowadzić do zerwania z dotychczasowymi nawykami i pomóc w życiu w trzeźwości.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że pacjenci podejmując trud i decydując się na leczenie uzależnienia od alkoholu, muszą porzucić dotychczasowy styl życia, co może nastręczać wielu niedogodności. Dążymy do tego, żeby warunki w naszym ośrodku odwykowym wspierały proces leczenia alkoholizmu, a pacjenci mogli w spokoju skoncentrować się na kolejnych krokach odwyku. Dlatego naszym podopiecznym zapewniamy anonimowość i dyskrecję. Nasi lekarze na czas pobytu w ośrodku leczenia wystawiają zwolnienia, które można okazać w pracy.