Niezależnie od czynnika uzależniającego – czy jest to alkohol, narkotyki, nikotyna czy leki – to bardzo ważne, aby znaleźć się pod opieką doświadczonych lekarzy i terapeutów, którzy specjalizują się w terapii uzależnień. Pomoc profesjonalistów jest niezbędna, aby móc wyjść z nałogu. Warto jednak pamiętać również o tym, jak pomocne może być wsparcie otrzymywane od najbliższego otoczenia. Co mogą zatem zrobić członkowie rodziny uzależnionego, aby wspomóc działania specjalistów?

Zagrożenia w najbliższym otoczeniu

Jedną z podstawowych zasad odwyku jest odcięcie się od towarzystwa, w którym najczęściej ulegało się nałogowi. Zazwyczaj są to znajomi, z którymi każde spotkanie kończy się wspólnym piciem czy braniem narkotyków. To ważne, aby unikać okoliczności sprawiających, że sięgamy po kieliszek, jednak często trudno jest osiągnąć to samemu. Każda osoba uzależniona potrzebuje poczucia zrozumienia, wsparcia od bliskich, pomocy w przystosowaniu otoczenia, aby nie poddać się w połowie drogi do trzeźwości.

A co w sytuacji, w której oboje małżonkowie lub partnerzy są uzależnieni?

Zdarzają się przypadki, w których osoba uzależniona w swoim najbliższym otoczeniu również ma osobę uzależnioną, często od tego samego czynnika. Aby terapia okazała się skuteczna, najlepszym wyjściem jest wspólne dążenie do trzeźwości. Wówczas Pacjenci mogą wzajemnie wspierać się i motywować, okazując sobie ogromne zrozumienie. Największym zagrożeniem dla alkoholika próbującego zerwać z nałogiem jest sytuacja, w której dzieli życie z osobą pijącą – łatwy dostęp do alkoholu oraz towarzystwo pijanego partnera sprawia, że bardzo trudno jest konsekwentnie trwać w trzeźwości.

Wspólna terapia i konsultacje w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień

Nałóg często bywa dla uzależnionego odskocznią od stresu – nerwowych sytuacji w pracy, trudnych relacji z ludźmi czy innych osobistych problemów. Również sam proces odstawiania czynnika uzależniającego jest ogromnym źródłem stresu, dlatego to bardzo ważne, aby bliscy Pacjenta starali się minimalizować nerwowe sytuacje. W naszym ośrodku odwykowym obejmujemy wsparciem nie tylko osoby uzależnione, ale również ich rodziny. Dzięki temu bliscy mogą na bieżąco konsultować ze specjalistami swoje wątpliwości podczas spotkań i warsztatów. Na sesjach pomagamy rodzinom uzależnionych zrozumieć proces leczenia oraz dowiedzieć się, w jaki sposób ich wspierać, aby jak najlepiej pomóc wytrwać w trzeźwości.

Bliska Ci osoba zmaga się z nałogiem, z którym bardzo trudno jej zerwać? Chcesz pomóc uzależnionemu najlepiej jak potrafisz, ale chcesz uniknąć błędów, aby nieświadomie mu nie zaszkodzić? Zachęcamy do wzięcia udziału we wspólnej terapii w ośrodku odwykowym Parasol. Przekonaj się, że wspólnymi siłami – pod okiem doświadczonych lekarzy i terapeutów – można pokonać każdą przeszkodę.