Zdrowie jest najdroższym skarbem.

Prywatny ośrodek terapii
uzależnień „Parasol”

Alkoholizm

Specjalizujemy się w profesjonalnej terapii dla osób uzależnionych od alkoholu. Pomagamy w pełni pokonać uzależnienie alkoholowe, dbając o zastosowanie indywidualnego podejścia do każdego pacjenta.

Narkomania

Pomagamy wyjść z nałogu osobom uzależnionym od narkotyków, na każdym stadium uzależnienia. Dbamy o właściwe podejście zarówno od strony medycznej jak i psychologicznej.

Nikotynizm

W naszym ośrodku oferujemy również terapię dla osób, które są uzależnione od nikotyny. Dzięki właściwie dobranej terapii jesteśmy w stanie wyciągnąć naszych pacjentów ze szkodliwego nałogu.

Inne

W ośrodku Parasol oferujemy także inne formy wsparcia terapeutycznego w obszarze uzależnień. Dbamy o to, aby uzależniony mógł uświadomić sobie swój błąd i potrafił zrozumieć potrzebę zerwania z nałogiem.

Prywatny ośrodek terapii uzależnień „Parasol”

Jesteśmy grupą ludzi, którzy mają za sobą bogate doświadczenia, wiedzę praktyczną, umiejętności pomagania osobom uzależnionym.

Nasz ośrodek powstał po to, by stworzyć możliwości owocnej pracy, wspartej indywidualnym podejściem do pacjenta i jego problemów. Stworzyliśmu miejsce z domową atmosterą, dające poczucie intymności i dyskrecję. Wiemy, że bezpieczna i spokojna atmosfera jest podstawą do zdrowienia każdego człowieka, a proces ten przebiega szybciej i skuteczniej.

Zapewniamy pełną dyskrecję

Jedynym warunkiem przyjęcia do naszego ośrodka jest chęć zmiany